Adresa:
Občianské združenie DUVIA
Biskupa Kondého 22
929 01 Dunajská Streda

Pracovisko :
budova Europe Centre ul. Mierová 5523/2A
929 01 Dunajská Streda

telefón: 031/5902840
fax: 031/ 5902841

e–mail: duvia@europecenter.sk
web stránka: www.europecenter.sk/duvia/otovrenaskola